Zaznacz stronę

Polityka prywatności

 

1. Ochrona danych w skrócie

 

Informacje ogólne

Poniższe informacje stanowią prosty przegląd tego, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi podczas odwiedzania tej witryny. Dane osobowe to wszystkie dane, za pomocą których można Cię osobiście zidentyfikować. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych można znaleźć w naszym oświadczeniu o ochronie danych pod tym tekstem.

Gromadzenie danych na tej stronie

 

Kto jest odpowiedzialny za zbieranie danych na tej stronie?

Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest wykonywane przez operatora strony. Dane kontaktowe tych osób można znaleźć w sekcji „Informacje dotyczące organu odpowiedzialnego” w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

Jak zbieramy Twoje dane?

Z jednej strony Twoje dane są gromadzone, gdy nam je przekazujesz. To może być dla. Np. Dane, które podajesz w formularzu kontaktowym.

Inne dane są rejestrowane automatycznie lub za Twoją zgodą, gdy odwiedzasz witrynę przez nasze systemy informatyczne. Są to głównie dane techniczne (np. Przeglądarka internetowa, system operacyjny czy czas przeglądania strony). Dane te są zbierane automatycznie po wejściu na tę stronę internetową.

Do czego wykorzystujemy Twoje dane?

Niektóre dane są zbierane w celu zapewnienia bezbłędności serwisu. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy zachowania użytkownika.

Jakie masz prawa w stosunku do swoich danych?

W każdej chwili masz prawo do bezpłatnego otrzymania informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych. Przysługuje Ci również prawo żądania sprostowania lub usunięcia tych danych. Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych, możesz w każdej chwili cofnąć tę zgodę na przyszłość. Masz również prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych w określonych okolicznościach. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie, jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące ochrony danych.

Narzędzia analityczne i narzędzia innych firm

Kiedy odwiedzasz tę stronę, twoje zachowanie podczas surfowania może być ocenione statystycznie. Odbywa się to głównie za pomocą tak zwanych programów analitycznych.

Szczegółowe informacje na temat tych programów analitycznych można znaleźć w poniższym oświadczeniu o ochronie danych.

 

 

2. Sieci hostingu i dostarczania treści (CDN)

 

Hosting zewnętrzny

Ta witryna jest hostowana przez zewnętrznego usługodawcę (firmę hostingową). Dane osobowe zapisane na tej stronie są przechowywane na serwerach gospodarza. Może to być v. za. to adresy IP, prośby o kontakt, metadane i dane komunikacyjne, dane kontraktowe, dane kontaktowe, nazwy, dostęp do strony internetowej i inne dane generowane za pośrednictwem strony internetowej.

Hoster jest wykorzystywany w celu wykonania umowy z naszymi potencjalnymi i obecnymi klientami (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w celu bezpiecznego, szybkiego i sprawnego udostępniania naszej oferty online przez profesjonalnego dostawcę (art. 6 ust. . 1 lit. f RODO).

Nasz gospodarz będzie przetwarzał Twoje dane tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do wypełnienia zobowiązań dotyczących świadczenia usług, i będzie postępować zgodnie z naszymi instrukcjami dotyczącymi tych danych.

Korzystamy z następujących usługodawców hostingowych:

1&1 IONOS SE
Elgendorfer Str. 57
56410 Montabaur

 

3. Informacje ogólne i informacje obowiązkowe

 

Prywatność

Operatorzy tej strony bardzo poważnie traktują ochronę Twoich danych osobowych. Twoje dane osobowe traktujemy jako poufne i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz niniejszym oświadczeniem o ochronie danych.

Podczas korzystania z tej witryny zbierane są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, za pomocą których można Cię osobiście zidentyfikować. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych wyjaśnia, jakie dane zbieramy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, jak iw jakim celu się to robi.

Zwracamy uwagę, że transmisja danych w Internecie (np. Podczas komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej) może mieć luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Uwaga na temat odpowiedzialnego organu

Kto jest odpowiedzialny za zbieranie danych na tej stronie?

Personaleinsatz sp.z o.o.
Skarszewska 2
62-800 Kalisz, Poland

Telefon: +48 22 267 033 – 1
E-Mail: info@personaleinsatz.pl

Organem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (np. Nazwiska, adresy e-mail itp.).

Okres przechowywania

O ile w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych nie określono konkretnego okresu przechowywania, Twoje dane osobowe pozostaną u nas do momentu ustania celu przetwarzania danych. Jeżeli złożysz uzasadniony wniosek o usunięcie lub cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, Twoje dane zostaną usunięte, chyba że będziemy mieć inne prawnie dopuszczalne powody przechowywania Twoich danych osobowych (np. Okresy przechowywania podatkowego lub handlowego); w tym drugim przypadku usunięcie następuje po ustaniu tych powodów.

Uwaga dotycząca przesyłania danych do USA

Na naszej stronie znajdują się narzędzia firm z USA. Gdy te narzędzia są aktywne, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane na amerykańskie serwery odpowiednich firm. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że USA nie są bezpiecznym krajem trzecim w rozumieniu unijnych przepisów o ochronie danych. Firmy amerykańskie są zobowiązane do przekazywania danych osobowych organom bezpieczeństwa bez możliwości wniesienia przez Ciebie jako osoby zainteresowanej działań prawnych. Nie można zatem wykluczyć, że władze USA (np. Tajne służby) przetwarzają, oceniają i trwale przechowują Twoje dane na serwerach w USA w celach monitorowania. Nie mamy wpływu na te czynności przetwarzania.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za Twoją wyraźną zgodą. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę. Odwołanie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, które miało miejsce przed odwołaniem.

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach i wobec reklamy bezpośredniej (art. 21 RODO)

JEŚLI PRZETWARZANIE DANYCH NA PODSTAWIE ART. 6 ABS. 1 LIT. E LUB F RODO, MASZ PRAWO W DOWOLNYM CZASIE SPRZECIW PRZETWARZANIE SWOICH DANYCH OSOBOWYCH Z PRZYCZYN WYNIKAJĄCYCH Z TWOJEJ SPECJALNEJ SYTUACJI; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA W OPARCIU O NINIEJSZE POSTANOWIENIA. WŁAŚCIWĄ PODSTAWĘ PRAWNĄ, KTÓRA WYMAGA PRZETWARZANIA, MOŻNA ZNALEŹĆ W NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI. W PRZYPADKU SPRZECIWU, NIE BĘDZIEMY JUŻ PRZETWARZAMY TWOICH DANYCH OSOBOWYCH, JEŚLI NIE MOŻEMY PODAĆ OBOWIĄZKOWYCH POWODÓW PRZETWARZANIA W TWOIM INTERESIE, WYKONUJEMY LUB PRZEGLĄDU PRAW LUB WSKAZÓWEK SPRZECIW Z ART. 21 UST.1 RODO).

JEŻELI TWOJE DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE W CELU REKLAMY BEZPOŚREDNIEJ, MASZ PRAWO DO SPRZECIWU W DOWOLNYM CZASIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W CELU TAKIEJ REKLAMY; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA W ZAKRESIE W ZWIĄZKU Z TAKĄ REKLAMĄ BEZPOŚREDNĄ. W PRZYPADKU SPRZECIWU, TWOJE DANE OSOBOWE NIE BĘDĄ JUŻ WYKORZYSTANE W CELU REKLAMY BEZPOŚREDNIEJ (ZASTRZEŻENIE Z ART. 21 UST. 2 RODO).

Prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszeń RODO osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim ich zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca zarzucanego naruszenia. Prawo do odwołania istnieje bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Twojej zgody lub w ramach realizacji umowy przekazanej Tobie lub stronie trzeciej, w powszechnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli zażądasz bezpośredniego przekazania danych innej osobie odpowiedzialnej, nastąpi to tylko wtedy, gdy będzie to technicznie wykonalne.

Informacje, usuwanie i poprawianie

W ramach obowiązujących przepisów ustawowych przysługuje Ci prawo do bezpłatnej informacji o przechowywanych przez Ciebie danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych oraz w razie potrzeby prawo do ich poprawiania lub usuwania. W każdej chwili możesz skontaktować się z nami, jeśli masz dalsze pytania na temat danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. W tym celu możesz w każdej chwili skontaktować się z nami. Prawo do ograniczenia przetwarzania przysługuje w następujących przypadkach:

  • Jeśli kwestionujesz dokładność przechowywanych przez nas danych osobowych, zwykle potrzebujemy czasu, aby to sprawdzić. Na czas trwania testu przysługuje Ci prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
  • Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych było / odbywa się niezgodnie z prawem, zamiast usunięcia możesz zażądać ograniczenia przetwarzania danych.
  • Jeśli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, ale potrzebujesz ich do wykonywania, obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych, masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych zamiast ich usunięcia.
  • Jeśli złożyli Państwo sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, należy rozważyć Państwa interesy i nasze. Dopóki nie zostało jeszcze ustalone, czyje interesy przeważają, masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

Jeżeli ograniczyłeś przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te - poza ich przechowywaniem - mogą być wykorzystywane wyłącznie za Twoją zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej albo ze względu na ważny interes publiczny przetwarzane przez Unię Europejską lub państwo członkowskie.

 

4. Zbieranie danych na tej stronie

 

Ciasteczka

Nasze strony internetowe używają tak zwanych „plików cookie”. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które nie powodują żadnych uszkodzeń urządzenia. Są one przechowywane albo tymczasowo na czas trwania sesji (cookies sesyjne), albo na stałe (cookies trwałe) na Państwa urządzeniu. Sesyjne pliki cookie są automatycznie usuwane po Twojej wizycie. Stałe pliki cookies pozostają na Twoim urządzeniu końcowym do czasu ich samodzielnego usunięcia lub automatycznego usunięcia przez Twoją przeglądarkę internetową.

W niektórych przypadkach pliki cookie firm zewnętrznych mogą być również przechowywane na Twoim urządzeniu, gdy wchodzisz na naszą stronę internetową (pliki cookie stron trzecich). Umożliwiają one nam lub tobie korzystanie z niektórych usług stron trzecich (np. Plików cookie do przetwarzania usług płatniczych).

Pliki cookie mają różne funkcje. Liczne pliki cookie są niezbędne ze względów technicznych, ponieważ bez nich pewne funkcje witryny internetowej nie działałyby (np. Funkcja koszyka na zakupy lub wyświetlanie filmów). Inne pliki cookie służą do oceny zachowań użytkowników lub wyświetlania reklam.

Pliki cookie, które są wymagane do realizacji procesu komunikacji elektronicznej (niezbędne pliki cookie) lub do zapewnienia określonych funkcji, które chcesz (funkcjonalne pliki cookie, np. Do funkcji koszyka) lub do optymalizacji strony internetowej (np. Pliki cookie do pomiaru oglądalności sieci) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, chyba że zostanie podana inna podstawa prawna. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu technicznie bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia swoich usług. Jeśli zażądano zgody na przechowywanie plików cookie, odpowiednie pliki cookie są zapisywane wyłącznie na podstawie tej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); zgodę można w każdej chwili cofnąć.

Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, abyś był informowany o ustawieniach plików cookie i zezwalać na pliki cookie tylko w indywidualnych przypadkach, wykluczyć akceptację plików cookie w niektórych przypadkach lub ogólnie, a także włączyć automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. Wyłączenie plików cookie może ograniczyć funkcjonalność tej witryny.

O ile pliki cookie są używane przez firmy zewnętrzne lub do celów analitycznych, poinformujemy Cię o tym osobno w ramach niniejszej deklaracji o ochronie danych i, jeśli to konieczne, poprosimy o Twoją zgodę.

Formularz kontaktowy

Jeśli wyślesz nam zapytanie za pomocą formularza kontaktowego, Twoje dane z formularza zapytania, w tym dane kontaktowe, które tam podałeś, będą przez nas przechowywane w celu przetworzenia zapytania oraz na wypadek dalszych pytań. Nie przekazujemy tych danych bez Twojej zgody.

Dane te są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, o ile Twoje żądanie jest związane z wykonaniem umowy lub jest niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na skutecznym przetwarzaniu przesłanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), jeżeli został zapytany.

Dane, które podasz w formularzu kontaktowym, pozostaną u nas do czasu, aż poprosisz nas o ich usunięcie, cofniesz zgodę na przechowywanie lub ustanie cel przechowywania danych (np. Po przetworzeniu Twojego żądania). Obowiązkowe przepisy prawne - w szczególności okresy przechowywania - pozostają nienaruszone.

Zapytania przez e-mail, telefon lub faks

Jeśli skontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub faksu, Twoje żądanie, w tym wszystkie dane osobowe z niego pochodzące (imię i nazwisko, żądanie), będą przez nas przechowywane i przetwarzane w celu przetworzenia Twojego żądania. Nie przekazujemy tych danych bez Twojej zgody.

Dane te są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, o ile Twoje żądanie jest związane z wykonaniem umowy lub jest niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na skutecznym przetwarzaniu przesłanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), jeżeli został zapytany.

Dane, które przesyłasz do nas za pośrednictwem zapytań kontaktowych, pozostaną u nas do czasu, aż poprosisz nas o ich usunięcie, cofniesz zgodę na przechowywanie lub ustanie cel przechowywania danych (np. Po przetworzeniu Twojego żądania). Obowiązkowe przepisy ustawowe - w szczególności ustawowe okresy przechowywania - pozostają nienaruszone.

Funkcja komentowania na tej stronie

W przypadku funkcji komentowania na tej stronie, oprócz twojego komentarza, zostaną zapisane informacje o czasie utworzenia komentarza, twój adres e-mail i, jeśli nie wyślesz anonimowo, nazwa użytkownika, którą wybrałeś, zostaną zapisane.

Czas przechowywania komentarzy

Komentarze i związane z nimi dane są zapisywane i pozostają na tej stronie internetowej do całkowitego usunięcia komentowanych treści lub konieczności usunięcia komentarzy ze względów prawnych (np. Obraźliwe komentarze).

Podstawa prawna

Komentarze są zapisywane na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę. Wystarczy nieformalny e-mail do nas. Odwołanie nie ma wpływu na legalność już przeprowadzonych operacji przetwarzania danych.

 

5. Narzędzia analityczne i reklama

 

Statystyki WordPress

Ta strona korzysta ze „statystyk WordPressa” do statystycznej oceny dostępu odwiedzających. Dostawcą jest Automattic Inc., 60 29th Street # 343, San Francisco, CA 94110-4929, USA.

WordPress Statistics wykorzystuje technologie, które umożliwiają rozpoznanie użytkownika w celu analizy zachowań użytkowników (np. Pliki cookie lub odciski palców urządzenia). Statystyki WordPress zarejestrowane m.in. do analizy. Pliki z logami (strona odsyłająca, adres IP, przeglądarka itp.), Pochodzenie odwiedzających witrynę (kraj, miasto) i jakie działania wykonali na stronie (np. Kliknięcia, wyświetlenia, pobrania). Zebrane w ten sposób informacje o korzystaniu z tej strony internetowej są przechowywane na serwerach w USA. Twój adres IP zostanie zanonimizowany po przetworzeniu i przed przechowywaniem.

To narzędzie analityczne jest wykorzystywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w anonimowej analizie zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklam. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody (np. Zgody na przechowywanie plików cookie), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgodę można w każdej chwili cofnąć.

 

6. Newsletter

 

Dane z newslettera

Jeśli chcesz otrzymywać newsletter oferowany w serwisie, potrzebujemy od Ciebie adresu e-mail oraz informacji, które pozwolą nam zweryfikować, czy jesteś właścicielem podanego adresu e-mail i wyrażasz zgodę na otrzymywanie newslettera . Dalsze dane nie są gromadzone lub są zbierane tylko na zasadzie dobrowolności. Wykorzystujemy te dane wyłącznie do wysyłania żądanych informacji i nie przekazujemy ich stronom trzecim.

Przetwarzanie danych wprowadzonych w formularzu rejestracji do newslettera odbywa się wyłącznie na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę na przechowywanie danych, adres e-mail i ich wykorzystanie do wysyłania biuletynu, na przykład poprzez link „Wypisz się” w newsletterze. Odwołanie nie ma wpływu na legalność już przeprowadzonych operacji przetwarzania danych.

Dane, które zapisałeś u nas w celu zapisania się do newslettera, będą przechowywane przez nas lub dostawcę usługi newslettera do czasu rezygnacji z subskrypcji newslettera i zostaną usunięte z listy dystrybucyjnej biuletynu po rezygnacji z subskrypcji newslettera lub po ustaniu celu. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia lub zablokowania adresów e-mail z naszej listy dystrybucyjnej newslettera według własnego uznania w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Po usunięciu Cię z listy dystrybucyjnej biuletynów, Twój adres e-mail może być przechowywany na czarnej liście przez nas lub dostawcę usługi biuletynu, aby zapobiec przyszłym wysyłkom. Dane z czarnej listy będą wykorzystywane wyłącznie w tym celu i nie będą łączone z innymi danymi. Służy to zarówno Twojemu interesowi, jak i naszemu interesowi polegającemu na przestrzeganiu wymogów prawnych przy wysyłaniu biuletynów (uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przechowywanie na czarnej liście nie jest ograniczone czasowo. Możesz sprzeciwić się przechowywaniu, pod warunkiem, że Twoje interesy przeważają nad naszymi uzasadnionymi interesami.

7. Wtyczki i narzędzia

 

YouTube

Ta witryna zawiera filmy wideo z witryny YouTube. Operatorem strony internetowej jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Podczas odwiedzania jednej z naszych witryn internetowych, na której jest zintegrowany YouTube, nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube. Serwer YouTube jest informowany, które z naszych stron odwiedziłeś.

Ponadto YouTube może przechowywać różne pliki cookie na Twoim urządzeniu lub wykorzystywać porównywalne technologie do rozpoznawania (np. Pobieranie odcisków palców urządzenia). W ten sposób YouTube może otrzymywać informacje o osobach odwiedzających tę witrynę. Te informacje są wykorzystywane między innymi. wykorzystywane do zbierania statystyk wideo, poprawy użyteczności i zapobiegania próbom oszustw.

Jeśli jesteś zalogowany na swoje konto YouTube, umożliwiasz YouTube przypisanie swojego zachowania podczas surfowania bezpośrednio do Twojego osobistego profilu. Możesz temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta YouTube.

YouTube jest używany w celu atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu Art. 6 ust. 1 lit. zgodę można w każdej chwili cofnąć.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w polityce prywatności YouTube pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Źródło: https://www.e-recht24.de

pl_PLPolski